Chuť není to jediné, na čem nám záleží

Snažíme se, abychom vypěstovali ovoce s výjimečnou chutí, tu skvělou Chiquitu na jedničku s hvězdičkou!

Ale to není to jediné, co nás zajímá. Ve svém podnikání totiž dbáme na dodržování nejen všech zákonů, ale
i etických principů, a společenská zodpovědnost je tudíž nedílnou součástí filozofie naší firmy. Důležité je, že tímto kodexem se řídí naši zaměstnanci i dodavatelé.
Výsledky dosažené v této oblasti pak pravidelně zveřejňujeme ve formě Zpráv o firemní společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility reports).

Zde je možné si stáhnout Corporate Social Responsability Report za období r. 2009–2012: v této zprávě naleznete souhrnné informace týkající se programů na ochranu životního prostředí, úsilí o udržitelnost, snah
o dosažení co nejvyšší kvality a bezpečnosti produktů i o naší rozsáhlé spolupráci a partnerstvích navázaných
v našem odvětví.