Některé projekty
Prostřednictvím projektů „Příroda a společenství“ chráníme ekosystémy a zapojujeme místní komunity, kde šíříme a propaguje informovanost o problematice ochrany životního prostředí.