Právní poznámky
Pro uživatele internetových stránek Chiquita:


Způsob použití našich materiálů

Materiály nacházející se na internetových stránkách společnosti Chiquita je možné stahovat, používat a kopírovat pouze pro osobní, nikoli komerční účely. Jakýkoli kopírovaný materiál nesmí být krytý autorskými právy a nesmí obsahovat ochranné známky, přičemž se na daných stránkách nesmí nacházet ani jiné údaje o vlastnictví, které by se týkaly kopírovaného materiálu. S výjimkou povoleného použití uvedeného v tomto odstavci se v souvislosti s autorskými právy, známkami, patenty či jinými právy na duševní vlastnictví týkající se materiálu, výrobků, služeb, známek, procesů či technologií v nich popsaných neuděluje žádná licence. Tato práva náleží společnosti Chiquita Brands L.L.C., společnostem jí ovládaným a/nebo třetím stranám, jež tato práva vlastní. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Chiquita Brands L.L.C. NENÍ dovoleno na internetových stránkách Chiquita vytvářet framed links. V případě konkrétních dotazů týkajících se stránek a jejich obsahu se prosím obraťte na tuto adresu: webmaster@Chiquita.com.


Datované materiály

Veškeré datované materiály nacházející se na internetových stránkách Chiquita byly vytvořeny a nahrány včas a přesně na základě informací, které měla společnost Chiquita Brands L.L.C. a její pobočky v okamžiku jejich vydání k dispozici. Společnost Chiquita Brands L.L.C. však nezodpovídá za dojem, který čtení datovaného materiálu mohlo vyvolat. Doporučujeme, abyste pečlivě zkontrolovali datum zveřejnění datovaných materiálů nacházejících se na internetových stránkách Chiquita.


Známky Chiquita

Názvy a loga společnosti Chiquita, výrobky a názvy služeb s ní spjaté, dizajnová označení a slogany jsou známkami výrobků či služeb společnosti Chiquita Brands L.L.C. nebo společností jí ovládaných či k ní přidružených.
Jde zejména o: CHIQUITA, CHIQUITA & BLUE OVAL DESIGN, MISS CHIQUITA, AMIGO, CHICO, CONSUL, což jsou známky společnosti Chiquita Brands L.L.C. a jejích přidružených společností. Tyto známky jsou společně označovány jako „názvy a známky Chiquita“.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Chiquita Brands L.L.C. nejsi oprávněn/a použít žádnou známku Chiquita v jakékoli reklamě či pro jakékoli komerční či veřejné účely. Žádost o udělení oprávnění je třeba zaslat na následující adresu: General Counsel, Chiquita Brands International, Inc., 550 South Caldwell Street, Charlotte, North Caroline 28202, United States of America.

Porušení autorských práv

Pokud se domníváte, že byla na internetových stránkách společnosti Chiquita použita jakákoli vám náležející informace či obsah způsobem, že došlo k porušení autorských práv, zašlete nám prosím písemné sdělení (stačí e-mail) s udáním díla chráněného autorskými právy, u nějž se domníváte, že došlo k porušení těchto práv, a jeho umístění na internetových stránkách společnosti Chiquita, kde k údajnému porušení těchto autorských práv došlo. Dále uveďte svou adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Po prověření vaší stížnosti zajistíme odstranění daného obsahu. Toto oznámení pro právní oddělení lze zaslat prostřednictvím e-mailu webmaster@Chiquita.com nebo poštou na adresu:

Chiquita Brands International, Inc.
550 South Caldwell Street
Charlotte, North Caroline 28202
United States of America
Att: Legal Counsel
Internetové stránky Chiquita jsou spravovány z webu nacházejícího se v Severní Karolíně, USA. Nezaručujeme, že materiály umístěné na našich stránkách jsou vhodné či dostupné k použití mimo Itálii. Pokud se naše stránky dostanete z jiných míst, zodpovídáte za dodržení místních zákonů.