Projekt San San Pond Sak
V roce 2009 jsme se společností Rewe zahájili program na ochranu biodiverzity v San San Pond Sak, v oblasti panamských mokřad zařazených na seznam biosférických rezervací UNESCO.

První krok: zakoupení území o rozloze 120 hektarů využívaného k pastevectví a jeho opětovná přeměna na přírodní habitat. Cílem tohoto projektu je záchrana a ochrana kapustňáků a mořských želv. Projekt San San Pond Sak bude řízen ve spolupráci s panamskými úřady, společenskými a občanskými organizacemi a zapojí se do něj
i místní komunity.