Potřeby lidí

V Chiquitě je firemní společenská odpovědnost důležitou součástí obchodní strategie.
Usilujeme o to, abychom se všude, kde působíme, chovali se společenskou odpovědností ve snaze vyvážit potřeby a zájmy nejen těch, s nimiž spolupracujeme, ale i těch, kteří se o dopady naší práce a služeb oprávněně zajímají.


Velká část našeho úsilí v sociální oblasti vychází ze způsobu interakce s našimi zaměstnanci a našimi spolupracovníky na celém světě. Ať už jde o každodenní způsob práce, přístup k zaměstnancům nebo otázky firemní kultury.

Dbáme na to, abychom zajistili lidem, kteří žijí a pracují na našich farmách, zařízení jako jsou školy a zdravotní střediska a poskytli jim plat a bonusy, jež jsou rozhodně vyšší než minimální mzda stanovená místními zákony.

Naše úsilí v praxi
  • Zákaz dětské práce
  • Monitorování ochrany zdraví a bezpečnosti práce
  • Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání
  • Zákaz diskriminace
  • Přiměřená pracovní doba
  • Spravedlivé odměňovní