Životní prostředí
Cítíme zodpovědnost za životní prostředí. Všechny naše banánové farmy byly restrukturalizovány, aby splňovaly standardy stanovené organizací Rainforest Alliance. Níže uvádíme některé naše iniciativy:

Zachování přirozeného rázu krajiny a opětovné zalesňování
Deštný prales je jedním z nejcennějších přírodních zdrojů na světě. Je domovem tisíce živočišných a rostlinných druhů včetně živočichů, kterým hrozí vyhynutí, jako například lenochoda tříprstého či listovnice červenooké. Díky opětovnému zalesňování a zachovávání přirozeného rázu krajiny přispíváme k ochraně habitatu těchto neuvěřitelných tvorů.

Nakládání s odpady
Banánovníky rostou rychle a za 9 měsíců dosáhnou výšky 4 metrů. Po odseknutí stonku s trsy zůstává značné množství cenného organického odpadu, který sbíráme a necháváme rozložit na přírodní hnojivo. Třídíme a recyklujeme také všechny plastové materiály.

Ochrana vody
Voda je živel nutný pro život a její zdroje je třeba chránit i v místech, kde hodně prší, jako například v tropických oblastech, kde se pěstují banány. Na našich plantážích jsme zavedli systém recyklace, s jehož pomocí jsme snížili množství odpadních vod.